Politică Confidențialitate

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(Candidați)

 

 

În conformitate cu termenii și efectele articolelor 13, 14 si 26 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare "GDPR"), GI GROUP STAFFING COMPANY S.R.L., BARNETT MCCALL RECRUITMENT S.R.L. si GI GROUP OUTSOURCING SOLUTIONS S.R.L., toate companii ale grupului GI (denumite în continuare și "GI", „BMR”, „GI Outsourcing” sau "Companiile") acționând in calitate de Operatori Asociați, doresc să vă furnizeze informații cu privire la scopurile, metodele, domeniul de comunicare și divulgarea datelor cu caracter personal furnizate de candidații de vârstă adultă, atunci când încarcă un CV pe website-ul GI (denumit în continuare „Website”), website-ul altor companii și rețele sociale, prin e-mail, cu ocazia unui interviu in una dintre agenții sau direct în alte cazuri sau locații.

 

  1. SCOPUL PROCESĂRII, RECRUTAREA ȘI SELECTIA CANDIDAȚILOR ȘI TEMEIUL LEGAL
  1. Datele dvs. sunt obținute în următoarele moduri:
 • atunci când încărcați un CV pe Website-ul GI;
 • prin e-mail;
 • prin agențiile noastre;
 • prin intermediul website-urilor externe sau al rețelelor sociale;
 • direct de la dvs., în alte cazuri, locații sau acțiuni organizate de Companii.
  1. Datele dvs. sunt prelucrate pentru încărcarea CV-ului pe Website-ul GI sau în cazul în care răspundeți la o situație anume anunțată vacantă publicata pe website sau prezentați o cerere voluntară în calitate de candidat in cadrul website-ului, intr-o agenție sau intr-o alta locație.
  2. Temeiul Legal al prelucrării datelor dvs. personale în scopurile descrise la punctul 1.2 este executarea unui contract sau pentru a lua măsuri la solicitarea dvs. de a încheia un contract în conformitate cu Art. 6 alineatul 1 lit. b) din GDPR.
  3. Datele dvs. vor fi prelucrate dacă răspundeți la un anunț vacant într-o situație specifică și în cazul unei cereri voluntare, în scopul recrutării și selecției candidaților, și mai exact:
 1. pentru plasarea ca lucrător temporar la clienții GI si BMR, companii utilizatoare;
 2. pentru plasarea directă ca lucrător la clienții noștri companii terță parte (recrutare);
 3. pentru plasarea directă ca lucrător in cadrul GI, BMR sau GI Outsourcing, pentru a desfășura activitate la aceste Comanii sau la clienții acestora;
 4. în ceea ce privește politicile sau măsurile de ocupare a forței de muncă sau acordurile de colaborare și/sau parteneriat cu operatorii de piață publici și privați;

Datele dvs. vor fi, de asemenea, prelucrate pentru a ne permite să vă trimitem mesaje prin metode de contact tradiționale sau automate, inclusiv mesaje privind inițiativele de instruire legate de o anumită poziție, fie că acestea sunt finanțate de o companie clientă a noastră sau de către Companii.

Dacă răspundeți la un anunț de post vacant intr-o situație specifică, datele dvs. pot fi, de asemenea, prelucrate pentru viitoarele procese de recrutare și selecție a personalului, dacă nu ridicați obiecții la o astfel de prelucrare în momentul furnizării datelor sau la o dată ulterioară. Dacă obiectați la o astfel de prelucrare, datele dvs. vor fi prelucrate numai în raport cu procesul de selecție specific pentru care sunteți candidat.

  1. Temeiul legal aplicabil prelucrării datelor dvs. personale în scopurile descrise la punctul 1.4 este executarea măsurilor precontractuale adoptate la solicitarea dv., în conformitate cu Art. 6 alineatul 1 lit. (b) din GDPR.
  2. Datele dvs. pot fi, de asemenea, prelucrate pentru a ne stabili, exercita sau apăra drepturile noastre în procedurile judiciare.
  3. Temeiul legal aplicabil prelucrării datelor dvs. personale în scopurile descrise la punctul 1.6 reprezintă interesele noastre legitime în conformitate cu Art. 6 alineatul 1 lit. f) din GDPR.

Temeiul legal aplicabil prelucrării categoriilor speciale de date cu caracter personal care se referă la dvs. în aceleași scopuri constă în constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în cadrul unei proceduri judiciare în conformitate cu Art. 9 alineatul 2 lit. f) din GDPR.

 

 1. ALTE SCOPURI ALE PROCESĂRII ȘI TEMEIUL LEGAL
  1. Datele dvs. pot fi, de asemenea, prelucrate, dacă vă exprimați consimțământul, în următoarele scopuri suplimentare:
 1. furnizarea de informații și mesaje promoționale privind serviciile oferite de GI, BMR si GI Outsourcing (inclusiv oportunități de angajare, inițiative de formare profesionala, dezvoltarea carierei și coaching) sau studii statistice și de cercetare și/sau studii de piață, prin intermediul serviciilor tradiționale (prin poștă și prin telefon - operator) și metode de contact automatizate (e-mail, mesaje text, mesaje multimedia și sisteme de mesagerie instantanee);
 2. furnizarea de informații sau mesaje promoționale privind serviciile oferite de alte companii ale grupului din cadrul sau din afara UE (inclusiv oportunități de angajare, inițiative de formare profesionala, dezvoltarea carierei, coaching), precum și studiile și cercetările statistice și/sau studiile de cercetare de piață, prin intermediul metodelor tradiționale (prin poștă și prin telefon - operator) și prin metode de contact automatizate (e-mail, mesaje text, mesaje multimedia și sisteme de mesagerie instantanee);
  1. Temeiul juridic aplicabil prelucrării datelor dvs. personale în scopurile descrise la punctul 2.1 este consimțământul dvs. în conformitate cu Art. 6 alineatul 1 lit. (a) din GDPR.
  2. Se înțelege că acordul dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. în scopurile suplimentare descrise mai sus este în întregime opțional. Din acest motiv, dacă refuzați să acceptați prelucrarea în aceste scopuri, datele dvs. vor fi prelucrate doar în scopurile descrise la punctul 1 de mai sus.

 

 1. CATEGORIILE DE DATE PRELUCRATE, SURSA DE DATE ȘI PRELUCRAREA CATEGORIILOR SPECIALE DE DATE
  1. Cu titlu de exemplu, GI, BMR si GI Outsourcing vor obține de la dvs. următoarele categorii comune de date cu caracter personal: prenumele, numele, data nașterii, adresa, adresa de e-mail și datele de contact ale telefonului, calificările educaționale, experiența de muncă și orice informații suplimentare introduse de dvs. CV-ul dvs. și/sau furnizate în timpul unui interviu la una dintre filialele noastre sau în alte locații.
  2. GI, BMR si GI Outsourcing vor obține datele în cauză de la dvs. și/sau de pe website-urile gestionate de terțe părți sau de rețele sociale prin care Companiile publică situațiile de posturi vacante (în numele companiilor clienți sau pe cont propriu) sau prin intermediul cărora puteți consulta profilurile candidaților.
  3. Dacă răspundeți la o reclamă sau faceți o cerere voluntară, vi se va oferi posibilitatea de a declara că aparțineți unei categorii protejate sau furnizati date sensibile, prin intermediul formularelor de colectare a datelor de pe website sau în timpul unui interviu telefonic sau al unui interviu la una dintre agențiile noastre sau în alte locații. Aceste informații pot descrie starea dvs. de sănătate sau încadrarea dvs. la un grad de handicap sau pot face parte din categoriile de date speciale în conformitate cu Art. 9 alineatul 1 din GDPR iar in acest caz, acestea vor fi prelucrate în conformitate cu reglementările relevante în vigoare.
  4. Temeiul legal aplicabil prelucrării categoriilor de date speciale referitoare la dvs., așa cum este descrisă anterior, reprezintă consimțământul dvs. explicit în conformitate cu Art. 9 alineatul 2 lit. a) din GDPR.

Dacă nu vă dați consimțământul, nu va fi posibilă prelucrarea datelor din categoria protejată de care aparțineți.

  1. Vă rugăm să nu includeți în CV-ul dvs. nicio data încadrata la o categorie specială de date (Ex.:date personale care să dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, calitatea de membru al sindicatelor, detaliile genetice sau datele biometrice utilizate pentru identificarea fără echivoc a unei persoane; date privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală).

 

 1. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR
  1. În cazul prelucrării datelor în scopurile de recrutare și selecție descrise la punctul 1 datele sunt înregistrate în baza de date a Companiilor și păstrate pentru o perioadă de 30 de luni după această intrare sau de la data celei mai recente interacțiuni a dvs. cu website-ul sau agențiile, cu excepția cazului în care va trebui să fiți de acord cu o perioadă extinsă de stocare a datelor, dacă vi se solicită acest lucru înainte de expirarea perioadei inițiale de depozitare.
  2. În cazul prelucrării datelor în scopul de recrutare și selecție descrise în punctul 1, ca răspuns la o anumită situație de anunțuri posturi vacante, în cazul în care ridicați obiecții în ceea ce privește stocarea datelor dvs. în scopuri de selecție viitoare, datele dvs. vor fie introduse în baza de date a Companiilor și stocate pe toată durata procesului de selecție și, în cazul unui rezultat negativ, până la încheierea procesului de selecție.
  3. În cazul prelucrării datelor descrise la punctul 1 în scopuri legate de constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept legal, datele vor fi introduse într-o arhivă istorică și vor fi păstrate pe întreaga durată a litigiului și până la momentul expirării termenului limită pentru formularea acțiunilor de contestare.
  4. În cazul prelucrării datelor în scopurile suplimentare descrise la punctul 1, datele vor fi introduse în baza de date a Companiilor și vor fi stocate pentru perioada indicată la punctul 4.1 sau până la momentul la care trebuie să vă retrageți consimțământul.
  5. La expirarea perioadelor de depozitare indicate mai sus, datele vor fi distruse sau transformate într-un format anonim.

 

 

 

 1. NATURA FURNIZĂRII DE DATE ȘI CONSECINȚELE REFUZULUI DE A FACE ACEST LUCRU
  1. Furnizarea datelor marcate cu un asterisc în formularul de colectare a datelor pe Website sau conform solicitării primite intr-o agenție sau in alta locație este necesară pentru ca GI, BMR si GI Outsourcing să poată urmări procesele de recrutare și selecție descrise la punctul 1. Dacă trebuie să refuzați furnizarea datelor necesare, GI, BMR sau GI Outsourcing nu vor putea să vă ia în considerare candidatura.

Furnizarea datelor descrise la punctul 2 de mai sus este opțională. Dacă refuzați să furnizați datele sau nu vă exprimați consimțământul, acest lucru nu va avea nici o consecință și nu va împiedica GI, BMR si GI Outsourcing să realizeze procesele de recrutare și selecție.

 

 1. METODE DE PRELUCRARE

Procedura de prelucrare a datelor se bazează pe principiile corectitudinii, legitimității, transparenței și minimizării datelor (confidențialitatea prin design). Datele pot fi prelucrate manual sau prin intermediul unor metode automatizate care să permită memorarea, prelucrarea și transmiterea acestora și vor avea loc prin metode tehnice și organizatorice adecvate care garantează securitatea, confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și reziliența sistemelor și servicii și pentru a preveni riscul pierderii, distrugerii, accesului neautorizat sau divulgării sau prelucrării ilegale a datelor, în plus față de măsurile rezonabile pentru a asigura anularea sau adaptarea promptă a datelor care nu sunt adecvate scopurilor pentru care vor fi prelucrate.

 

 1. DESTINATARII DATELOR
  1. Datele dvs. pot fi prelucrate numai de către angajații departamentelor Companiilor, persoane autorizate să facă acest lucru în scopurile indicate mai sus. Angajații în cauză au primit instrucțiuni de operare adecvate cu privire la sarcinile care trebuie îndeplinite de aceștia.
  2. GI, BMR si GI Outsourcing pot transmite datele dvs. personale următoarelor părți în scopul descris la punctul 1 de mai sus:
 • Companiile sau entitățile client;
 • Ministerul Muncii;
 • Organismele publice în ceea ce privește politicile sau măsurile de ocupare a forței de muncă active;
 • Alți operatori de piață în cazul parteneriatelor;
 • Consultanți juridici;
 • Organisme de formare;
 • Companiile grupului din România, Italia sau din străinătate.

GI, BMR si GI Outsourcing vă pot transmite datele personale companiilor grup din România, Italia sau din străinătate în scopurile descrise la punctul 3 de mai sus.

  1. Datele dvs. personale pot fi prelucrate și de către furnizori de servicii externi desemnați în mod expres de GI si/sau BMR si/sau GI Outsourcing ca Persoane împuternicite ale Companiilor si care furnizează acestora:
 • Servicii de gestionare și de întreținere a website-ului;
 • Servicii de gestionare și întreținere a bazelor de date ale candidaților;
 • Servicii de depozit;
 • Servicii de trimitere a mesajelor;
 • Servicii de cercetare de piață.
  1. Lista actualizată a destinatarilor este disponibilă la sediul nostru sau prin trimiterea unui e-mail la ro.privacy@gigroup.com
  2. Datele cu caracter personal furnizate de candidați nu vor fi divulgate.

 

 1. TRANSFERUL DE DATE ÎN AFARA UE
  1. Datele dvs. pot fi transferate companiilor care nu aparțin Uniunii Europene și mai precis:
 1. Argentina și Elveția, ale căror niveluri de protecție a datelor sunt considerate satisfăcătoare de către Comisia Europeană în conformitate cu articolul 45 din GDPR;
 2. Brazilia, China, Columbia, Hong Kong, India, Muntenegru, Rusia, Serbia și Turcia, cu condiția ca GI, BMR si/sau GI Outsourcing și importatorul de date să semneze clauze contractuale standard adoptate sau aprobate de Comisia Europeană în conformitate cu articolul 46 alineatele 2 c) și d); din GDPR.
  1. Deciziile privind adecvarea nivelurilor de protecție pot fi consultate accesând următoarele linkuri:

Switzerland: http://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2295/oj

Argentina: http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2003/490/oj

 

  1. O copie a clauzelor contractuale standard semnate de GI, BMR si/sau Gi Outsourcing poate fi obținută prin trimiterea unui e-mail la: ro.privacy@gigroup.com

 

 1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
  1. Persoanele vizate au drepturile descrise la articolele 15-22 din GDPR, după caz.
  2. Mai precis, persoanele vizate pot solicita accesul la datele prelucrate de Operatorii asociați sau ștergerea lor, ajustarea datelor imprecise, adăugarea datelor incomplete și restricționarea transferurilor de date în cazurile descrise la articolul 18 din GDPR[1].
  3. Persoanele vizate au dreptul să se opună prelucrării datelor necesare pentru exercitarea legitimă a intereselor Operatorilor asociați de date, în orice moment și în totalitate sau în parte.
  4. Dacă sunt îndeplinite condițiile[2] pentru transferul datelor în conformitate cu articolul 20 din GDPR, persoanele vizate au, de asemenea, dreptul de a primi datele furnizate Operatorilor asociați într-un format structurat de uz curent, ce poate fi accesat de pe echipament electronic automatizat și, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, să transfere astfel de date unui alt operator de date fără impediment.
  5. Persoanele vizate au dreptul să prezinte plângeri autorității de supraveghere competente (în statul membru în care își are reședința sau locul de muncă obișnuit sau în statul în care a avut loc încălcarea prezumată).
  6. Toate aceste drepturi pot fi exercitate in scris in relația cu Operatorii asociați prin transmiterea unei comunicări la adresa indicată mai jos sau prin trimiterea unui mesaj de e-mail la următoarea adresă: ro.privacy@gigroup.com. Se înțelege că dacă aplicația în acest sens este prezentată în format electronic, informațiile vor fi furnizate într-un format electronic adecvat pentru uz comun.

 

 1. RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI
  1. Părțile interesate au dreptul să-și retragă consimțământul exprimat în orice moment prin trimiterea unui e-mail la ro.privacy@gigroup.com
  2. Retragerea consimțământului nu afectează natura legitimă a prelucrării pe baza consimțământului pe care l-ați exprimat înainte de retragere.

 

 1. DATELE DE CONTACT ALE OPERATORILOR ASOCIATI

Operator - GI GROUP STAFFING COMPANY S.R.L., număr de înregistrare la Registrul Comerțului București J40/6080/2009, CUI RO 25578361, în persoana reprezentantului său legal

Operator - BARNETT MCCALL RECRUITMENT S.R.L, număr de înregistrare la Registrul Comerțului București J40/2768/1999, CUI RO 11577960, în persoana reprezentantului său legal

Operator – GI GROUP OUTSOURCING SOLUTIONS S.R.L., număr de înregistrare la Registrul Comerțului București J40/4780/2021, CUI 43928813, în persoana reprezentantului său legal.

adresa de contact comuna: Romania, București, Arh. Louis Blanc, Etajul 5, Sector 1, telefon +4 021 231 53 24

 

 1. DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR (DPO)

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat prin e-mail la adresa dpo@gigroup.com sau la adresa via Piazza IV Novembre 5, 20124 Milano, Italia, în atenția “Responsabilului cu Protecția Datelor”

 

OPERATORI ASOCIATI

GI GROUP STAFFING COMPANY S.R.L.

BARNETT MCCALL RECRUITMENT S.R.L.

GI GROUP OUTSOURCING SOLUTIONS S.R.L.

 

 

[1]Dacă:

 1. persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care le permite operatorilor asociati să verifice exactitatea datelor;
 2. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. operatorii asociati nu mai au nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
 4. persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatilor asociati prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

[2]Dacă prelucrarea are la bază consimțământul în conformitate cu articolul 6.1 litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), alt contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR și are loc cu ajutorul unor instrumente automatizate.