COD DE ETICĂ GI GROUP

COD DE ETICĂ GI GROUP

COD DE ETICĂ GI GROUP

1. CUVÂNT ÎNAINTE

Acest Cod de Etică se conformează solicitării Națiunilor Unite de a „îmbrățișa, susține și adopta setul de valori de bază în domeniile drepturilor omului, standardelor de muncă, mediului și lupta împotriva corupției ”codificată în Declarația Universală a Drepturilor Omului, la Internațional Declarația Organizației Muncii privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă și la nivel global. Cele zece principii privind drepturile omului, munca, mediul și anticorupția.

În calitate de membru corporativ global al WEC - Confederația mondială a ocupării forței de muncă, Gi Group SpA a adoptat Codul de conduită WEC și se identifică cu Ghidul OCDE pentru ]ntreprinderi multinaționale.

 

În acest cadru, acest Cod de etică stabilește valorile și principiile pe care Grupul le-a prezentat (în continuare „Gi Group”) a decis să adopte în conducerea activității sale și în relațiile cu toate părțile interesate ale acesteia. Acest Cod reprezintă acum a parte integrantă din Guvernanța corporativă a Grupului Gi.

 

Acest document este emis și avizat de Compania-Mamă și este aplicabil pentru toate Companiile din cadrul acesteia, care îl adoptă și îl încorporează formal în propriile politici și scheme de formare. Ghidurile sale și principiile exprimate în prezentul document trebuie să fie încorporate alături de orice cod local, regulamente sau politici adoptate de societăți individuale ale grupului sau, după cum prevăd reglementările locale, pentru a detalia diferitele aspecte ale relațiilor de afaceri și corporative.

Codul deontologic este un punct de referință obligatoriu pentru toți angajații, de la administratorii grupului până la cei care ghidează munca zilnică și relațiile interpersonale atât pe plan intern, cât și extern în societate și piață. În niciun caz nu trebuie să creadă că urmează interesele și obiectivele companiei pentru care lucrează pentru a justifica încălcarea Codului deontologic, care va avea prioritate față de orice alte reglementări, proceduri și relații contractuale interne acel conflict cu acesta.

Gi Group este încrezător că părțile interesate se identifică cu valorile pe care se află Codul deontologic le-a fondat, le împărtășește și le aplică ca bază pentru un comportament de afaceri ghidat de principiile integrității, loialitate, onestitate, transparență, respectarea regulilor și a legii și absența conflictelor din interesele de afaceri sau personale.

 

2. MISIUNEA ȘI VALORILE COREI ALE GRUPULUI GI

2.1 MISIUNEA

Prin serviciile noastre, dorim să contribuim, în calitate de jucători cheie și la nivel global, la programul evoluția pieței muncii și pentru a sublinia valoarea personală și socială a muncii.

2.2. VALORI

Activitatea fiecărei companii individuale din cadrul Grupului se bazează pe un set de valori care aliniază Gi. Abordarea grupului cu privire la piața muncii și la societățile în care își desfășoară activitatea.

ÎNGRIJIRE

Avem grijă maximă și mândrie de ceea ce facem și credem că munca noastră ar trebui

să ne desfășurăm întotdeauna la maximul abilităților noastre de a crea valoare pentru oameni, companiile și noi, oferind soluții simple și clare Gi Group cunoaște bine rolul public și social al misiunii sale și îl urmărește cu cea mai mare atenție și atenție.

Munca trebuie făcută bine, pentru ei și pentru cei pentru care este destinată.

În acest context, principiul principal al Gi Group se bazează pe calitatea serviciilor, care este orientată către:

• Clienți: inclusiv companii, lucrători sau candidați: pentru a răspunde nevoilor lor specifice

oferirea de soluții și instrumente eficiente, direcționate și de durată care creează valoare;

• Oameni: să consolideze recunoașterea centralității lor în ceea ce facem și a importanței deosebite acea muncă - sau în căutarea de muncă - le are pentru ei, tratând întotdeauna fiecare persoană respectuos și având grijă de ei cu convingerea că Compania joacă un rol educațional în viața lor.

PASIUNE

Suntem pasionați de munca pe care o facem și fiecare dintre noi ne-am angajat asigurarea nevoilor, aspirațiilor și obiectivelor colegilor, candidaților iar clienții sunt întâmpinați

„Prin activitatea noastră, ne străduim să contribuim la eforturile pe care le fac toți oamenii și toate populațiile să pună bazele fericirii lor ”

Gi Group concepe munca ca un mijloc pentru ca oamenii să fie împliniți, să își realizeze aspirațiile și să activeze activ participați la crearea unei „bunăstări” mai mari care poate dura în viitor.

Acesta este motivul pentru care Gi Group încurajează angajații și reprezentanții săi să își îndeplinească misiunea de lucru devenind pasionat de crearea de oportunități de muncă care să satisfacă nevoile și obiectivele oamenilor și Clienți.

COLABORARE

Credem că lucrul în echipă, încurajarea unei culturi de colaborare, indiferent a rolurilor, este modalitatea de a ne atinge obiectivele provocatoare și de a ne bucura de munca noastră

Grupul Gi consideră că oamenii sunt principalul său atu și această implicare cu misiunea companiei sunt esențiale pentru capacitatea sa de realizare.

Gi Group recunoaște importanța:

• comunicarea și spiritul de echipă, ca factor indispensabil pentru a face munca plăcută și stimularea sentimentului de apartenență al unuia;

• colaborarea dintre angajați și unitățile de afaceri, pe baza respectului reciproc pentru profesioniști din cadrul companiei pentru a atinge obiectivele comune ale Grupului;

• Difuzarea echilibrului muncă-viață, precum și schimbul deschis de opinii cu părțile interesate, pentru a garanta creștere comună.

Toți cei de la Gi Group - indiferent de rol, responsabilitate sau vechime - trebuie să creeze sinergie și să stabilească relații pozitive cu colegii lor, pentru a face schimb de opinii în mod deschis și a face propuneri pentru îmbunătățirea serviciilor și proceselor Companiei, creând astfel valoare pentru toți Părțile interesate.

DURABILITATE

Creștem valorizând mereu resursele noastre umane, financiare și de mediu, atenți

a generațiilor viitoare.

Gi Group consideră că echilibrul companiei și condițiile de performanță au o importanță majoră în pentru a susține o afacere sănătoasă și pentru a îndeplini obiectivele părților interesate.

Creșterea companiei trebuie să se bazeze pe îmbunătățirea maximă a resurselor care ne sunt date, reconcilierea protecției potențialului uman, performanței economice, responsabilității sociale și durabilitatea mediului.

Personalul Grupului Gi consideră că este în slujba mediului înconjurător și nu invers.

De fapt, ei s-au angajat să se asigure că serviciul companiei satisface atât nevoile prezentului

și generațiile viitoare.

RESPONSABILITATE

Promovăm respectarea drepturilor omului, a diversității și incluziunii; noi sustinem toate legislațiile care oferă o protecție mai mare lucrătorilor și joacă un rol activ în eradicarea corupției și a oricărei forme de abuz sau comportament ilegal.

Grupul Gi, ca o companie multinațională de muncă, este de așteptat să acționeze ca punct de referință pentru Instituții și joacă un rol activ în stabilirea de noi și mai bune practici locale și globale pentru dezvoltarea atât a comunităților locale, cât și a pieței muncii, cu respectul absolut al legilor și al Uniunii Europene în conformitate cu principiul concurenței libere, reglementate și corecte.

De asemenea, este conștient că angajamentul său de a construi binele comun prin activitățile sale zilnice se încadrează responsabilitatea individuală a angajaților companiei.

Prin urmare, toți cei din grupul Gi sunt invitați să acționeze și să comunice în mod conștient

minte reputația corporatistă și a părților interesate, susținând:

• drepturile omului recunoscute universal și protejarea activă a acestora;

• diversitate și incluziune, respectând principiile egalității, imparțialității, protecției

demnitatea și siguranța personală și eradicarea tuturor formelor de discriminare;

• legile țărilor în care grupul operează, rezistând tuturor formelor de abuz și corupție;

• legislația care reglementează sănătatea și securitatea muncii, răspândind o cultură cu risc zero și adoptarea celor mai eficiente măsuri preventive;

• mediu, prin adoptarea celor mai recente inițiative, tehnologii și practici vizate

protejându-l.

3. PRINCIPII GENERALE DE CONDUCERE CĂTRE PĂRȚII INTERNAȚIONAȚI

Gi Group este guvernat de principii etice puternice, bazate pe un accent clar pe individ responsabilitatea, ca modalitate de încurajare a tuturor celor care lucrează pentru Gi Group, în special angajații săi și Colaboratori, o conștientizare deplină a consecințelor alegerilor lor profesionale, nu numai pentru beneficiul propriu și cel al organizației, dar și pe cel al tuturor părților interesate inclusiv

Muncitori, candidați, companii pentru clienți, instituții, comunități locale, furnizori, concurenți

și orice alt factor economic sau social de pe piața muncii.

În conformitate cu politica sa de responsabilitate socială corporativă, Gi Group își adresează clienții și Furnizorii să citească Codul său de etică și îi invită să respecte normele sale de conduită, de lucru

cu colaborare comună maximă și aliniere la principiile incluse în Cod.

LEGALITATE

Grupul Gi lucrează cu administrația publică, instituțiile și toți ceilalți părți interesate în ceea ce privește legile în vigoare în țările în care își desfășoară activitatea - adoptând criterii de comportament bazate pe principiile din transparență, echitate și angajament de a susține în politicile și practicile sale de lucru:

• abolirea efectivă a muncii copiilor;

• eliminarea tuturor formelor de muncă forțată și obligatorie, de asemenea, combaterea practicilor sclavie modernă și trafic de persoane;

• asocierea gratuită a lucrătorilor și dreptul la negocieri colective;

• eliminarea tuturor formelor de discriminare;

• respectarea tuturor legilor care reglementează piața muncii în legătură cu securitatea și sănătatea la locul de muncă; proceduri disciplinare, ore de lucru și remunerare;

• lupta împotriva corupției în toate formele sale, inclusiv extorcarea și luarea de mită.

În special, tuturor reprezentanților companiei li se interzice strict efectuarea neautorizată

relațiile cu administrația publică, inclusiv schimbul de bani, favoruri sau cadouri, punerea

presiunea asupra acestora, emiterea de declarații false sau orice alt comportament fraudulos care încalcă legea, chiar dacă sunt exercitate în falsa credință că urmăresc interesele și obiectivele companiei.

CORECTITUDINE

Gi Group își bazează activitățile pe principiul corectitudinii; echilibrarea intereselor unice ale

persoană fizică - a fiecărui angajat, utilizator, client și furnizor - cu cele ale companiei și evaluarea diversitatea și respectul reciproc în conformitate cu valorile și principiile acestui cod de etică.

Principiul corectitudinii stă la baza, în special, a comportamentului tuturor celor care lucrează sau în numele ei din Gi Group:

• în relațiile sale cu angajații, candidații și lucrătorii, în care selectarea, recrutarea,

instruirea, remunerarea și gestionarea resurselor umane trebuie să se bazeze exclusiv pe merite și competențe, fără niciun fel de discriminare bazată, de exemplu, pe sex, religie,

origine națională sau etnică, medii culturale sau sociale, handicap sau boală, orientare sexuală, vârsta, starea civilă sau opinia politică;

• în relațiile sale cu Oamenii, față de care nu este permis niciun prejudiciu sau tratament nedrept condiții de muncă care favorizează dezvoltarea personalității individului și profesionalismul este promovat;

• în relațiile sale cu Clienții, pentru a putea furniza servicii din ce în ce mai ridicate calitate, ținând cont de cerințele particulare ale fiecăruia;

• în relațiile sale cu Furnizorii, în care Gi Group nu intenționează să refuze pe nimeni care îl îndeplinește criterii, posibilitatea de a câștiga contracte, opunându-se oricărei practici care influențează Furnizorii încheiați un contract care le este defavorabil.

CONFIDENȚIALITATE

Gi Group protejează confidențialitatea tuturor părților interesate și confidențialitatea informațiilor și date personale în posesia sa Colectarea, prelucrarea și stocarea oricăror date cu caracter personal pot se efectuează numai de către persoane autorizate în mod expres în acest sens sub autoritatea directă a datelor controler sau procesor.

Datele trebuie colectate și prelucrate în scopuri specifice, explicite și legitime și conform

la principiile de adecvare, relevanță și limitare și în niciun caz nu sunt acestea autorizat să proceseze datele autorizate să utilizeze orice informații în scopuri neconectate la exercitarea activităților companiei.

Având în vedere natura sensibilă a informațiilor și a documentelor gestionate (inclusiv CV-uri, plăți de plată, contracte de vânzare și de muncă, studii climatice corporative, activități de vânătoare de cap, outplacement procese, ...), toți cei care lucrează la sau în numele Grupului Gi se angajează să respecte cele mai stricte proceduri de confidențialitate pentru protejarea tuturor părților în cauză, respectând legislația relevantă și au fost convenite angajamente referitoare la contractul de închiriere sau contracte specifice de nedivulgare.

 

 

 

ONESTITATE

Gi Group afirmă că onestitatea este o condiție necesară pentru construirea credibilității și dezvoltarea tuturor Relațiile părților interesate care se bazează pe încredere care ajută la îmbunătățirea funcționării, imaginii și reputația sectorului.

Un management de afaceri cinstit, eficient și etic trebuie să caracterizeze activitatea Companiei reprezentanți la toate nivelurile, în interiorul și în afara grupului:

• conform principiilor pieței întemeiate pe respectul pentru oameni, întreprinderea liberă și

concurență reglementată, pe baza rezultatelor și a beneficiilor de interes reciproc și pentru

comunitate;

• având grijă întotdeauna de imobilizările corporale și necorporale ale companiei, evitând categoric pierderea, deteriorarea sau utilizarea necorespunzătoare a oricărui activ, date, informații comerciale sau relații profesionale cu candidații, lucrătorii, clienții și furnizorii, care reprezintă un activ al companiei și trebuie tratate ca atare pentru a garanta furnizarea corespunzătoare a serviciilor.

TRANSPARENŢĂ

Gi Group își bazează acțiunile, comunicările și furnizarea de informații pe principiul transparență, accentuând valoarea dobândirii încrederii părților interesate interne și externe.

Transparența reprezintă un principiu de guvernare, în special:

• în ceea ce privește managementul Companiei și relațiile contractuale cu clienții,

Furnizori, candidați și lucrători, care trebuie să fie echitabil, clar și transparent;

• cu privire la costurile serviciilor oferite, care trebuie exprimate în mod clar și care, pentru

serviciile asociate cu selecția și recrutarea lucrătorilor nu trebuie să fie niciodată taxate

Candidați sau lucrători;

• în ceea ce privește comunicarea externă a informațiilor despre companie, care trebuie să fie veridic, simplu, inteligibil, prompt și accesibil tuturor.

În special, niciun angajat sau colaborator nu este autorizat să transmită opinii personale în numele

Grupul sau oricare dintre companiile sale de pe orice canal, inclusiv de social media. Dezvăluirea

Informațiile și datele referitoare la companie sau utilizarea logo-urilor sunt posibile numai în mod explicit autorizarea funcției relevante.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Gi Group se angajează să își îndeplinească toate obligațiile legale în ceea ce privește igiena, sănătatea și siguranța cu o evaluare completă a riscurilor, urmată de o definiție clară a prevenirii și protecției, astfel pentru a asigura securitatea și securitatea la locul de muncă eficientă.

Fără excepție, toți angajații, lucrătorii și colaboratorii care acționează în numele Gi Group sunt obligat să

• respectă regulile, respectând cu atenție procedurile specifice legate de rolul lor: încălcarea

reglementările nu sunt tolerate niciodată din niciun motiv;

• se angajează să-și influențeze pozitiv colegii în raport cu principiile de bună conduită, acționând ca promotorii siguranței la locul de muncă, inclusiv comportamente adecvate și așteptate la locul de muncă și în ținute personale;

• adopta atitudini și comportamente bazate pe principiile respectului, considerației, sobrietății și amabilitate atunci când aveți de-a face cu colegi și terți.

Grupul Gi va interveni pentru a preveni orice caz de ofensiv, discriminatoriu, periculos sau calomnios comportamentul și interzice strict agresiunea fizică sau emoțională, utilizarea obscenităților și verbale agresiune, hărțuire, luptă sau intimidare și va aplica măsurile disciplinare corespunzătoare sau penalități.

Mai mult, Gi Group solicită angajaților săi să fie la curent cu efectele negative ale alcoolului și drogurilor pe propria sănătate și pe cea a altor persoane, atât în ​​interiorul, cât și în afara locului de muncă.

Pentru Gi Group, aceasta înseamnă asigurarea unor condiții de muncă bune, atât prin protejarea lucrătorului bunăstare psihofizică și prin respectarea demnității tuturor.

DURABILITATEA MEDIULUI

Gi Group își desfășoară activitățile cu privire la toate legile și standardele de protecție a mediului, cu conștientizarea căreia toate Companiile, indiferent de natura activității lor, sunt solicitate să implementeze bune practici pentru consumatori care să garanteze un echilibru între utilizarea resurselor naturale și regenerarea lor. Grupul ia în analiza impactului asupra mediului asupra afacerii sale ține cont și monitorizează consumul de energie, combustibil pentru flota companiei și consumabil materiale și încurajează angajații și furnizorii să lucreze în conformitate cu acest principiu.

 

4. IMPLEMENTAREA ȘI CONTROLUL

4.1. RECIPIENTII CODULUI

Destinatarii acestui cod sunt:

• membrii organelor de decizie și de supraveghere ale companiilor din grup, managerii și angajații care aparțin structurilor organizaționale;

• Muncitori la contracte temporare;

• Colaboratori externi și consultanți care acționează în numele sau în numele Companiilor

in grup. Dispozițiile Codului deontologic sunt destinate, de asemenea, acolo unde sunt indicate în mod expres, pentru extern Părțile interesate cu care Companiile din grup au relații (furnizori, clienți,Instituții…).

4.2. DEZVOLTAREA ȘI CUNOAȘTEREA CODULUI

În interesul Grupului Gi este distribuit Codul deontic tuturor destinatarilor și terților și ca valorile pe care le conține să fie partajate. Pentru a garanta o distribuție cât mai largă posibilă, este publicat de asemenea pe site-urile companiei și pe site-urile intranet.

Directorii și directorii de departamente ai companiilor din grup trebuie să demonstreze prin munca lor valorile și prevederile Codului deontologic, depunând toate eforturile pentru a se asigura înțeles și urmărit de toată lumea.

Angajații, colaboratorii și consultanții trebuie să își adapteze comportamentul în conformitate cu valorile, principiile și obiectivele cuprinse în Codul deontologic.

Toți destinatarii și, în măsura în care este cazul, și clienții și furnizorii și ceilalți părți interesate în cauză va fi familiarizat cu prevederile Codului deontologic, cu standardele de referință și procedurile corporative care reglementează fiecare funcție internă specifică și li se va cere respectă-i.

În acest scop, Grupul Gi organizează cursuri de pregătire corespunzătoare și solicitări solicitate de toți destinatarii toate informațiile de care au nevoie pentru a interpreta corect Codul deontologic și pentru a aplica reglementările cuprins în ea.

 

4.3. APLICAREA CODULUI

Respectarea, interpretarea și verificarea principiilor conținute în prezentul cod de etică sunt

responsabilitatea echipei de responsabilitate socială corporativă (CSRT), care are propriul său executiv și puteri de supraveghere și este în mod expres responsabil pentru:

• supravegherea aplicării și funcționării prezentului cod;

• supravegherea informațiilor furnizate și instruirea tuturor destinatarilor;

• propunerea unei educații continue privind schimbările legislative și evoluția afacerii și organizare. 

Fiecare destinatar se angajează să raporteze orice comportament sau situație care se abate de la principiile Codul deontologic. Orice situație sau comportament care încalcă prevederile prezentului regulament Cod, procedurile interne și legile în vigoare, care nu pot fi rezolvate de către individ sau de orice direct raportul trebuie comunicat CSRT (prin e-mail la adresa de e-mail CSRT@gigroup.com sau prinposta la adresa Gi Group CSRT - piazza IV Novembre 5 - Milano).

CSRT va asigura confidențialitate maximă în procesarea rapoartelor, astfel încât să garanteze anonimatul și să protejeze riscul discriminării față de oricine raportează încălcări ale Codului;

CSRT va examina fiecare raport, propunând ca managerii companiei în cauză să ia relevanța măsuri.